Testledelse

ISTQB Certificed Test ManagerJeg er certificeret efter den internationale de facto standard inden for testledelse (ISTQB Foundation og ISTQB Advanced Test Manager) og har arbejdet en del med ledelse og afvikling af test i min karrierer. Test er en vital og integreret del af  udviklings- eller implementeringsprojekter, og jeg har stor erfaring i at drive processen fra enden til anden. Indgår test ikke fra starten af i et projekt, kan det have store organisatoriske og økonomiske konsekvenser. Jeg kan forestå hele processen med at strukturere og lede afviklingen af test, men jeg kan også anvendes som sparringspartner, hvis jeres organisation/projekt allerede har et testleder, som har behov for støtte.

Test struktureres og afvikles efter den gængse V-model:
VmodelI en struktureret test indgår følgende overordnede aktiviteter:

 • Planlægning og styring af testforløb
 • Analyse og design af krav og testcases
 • Implementering og afvikling af testset
 • Rapportering og evaluering af testresultater
 • Afsluttende testaktiviteter

Før, under og efter et testforløb er der flere ledelsesmæssige produkter som udarbejdes:

 • Teststrategi – de overordnede rammer for et testforløb. Denne tilpasses efter behov fra organisation, produkt, kvalitet (evt. relevant lovgivning), økonomi, tid og resurser tilrådighed
 • Testspecifikation – hvordan og hvor afvikles testen, omfanget (scope) af testen, hvilke miljøer/servere/programmer skal anvendes, hvordan og i hvilken grad dokumenteres testen m.m.
 • Testdesign og -afvikling – udarbejdelse af testcases og afvikling af testset
 • Løbende testrapportering -udmelding om status på testen til udviklere, testere, styregruppemedlemmer, andre projekter samt yderligere interessenter
 • Afsluttende testrapport – afsluttende konklusion på testforløbet med beskrivelse af identificerede fejl, og evt. handlingsplan for rettelse af udestående fejl

Der gælder generelt for projekter, at der er sammenhæng mellem økonomi, tid og kvalitet. Ændres det ene forhold har det påvirkning på de andre. Yderligere er der et eksponentielt forhold mellem, hvor meget det koster at rette en fejl kontra, hvornår fejlen bliver identificeret:

TidØkoSamletJeg er vant til at lede test under fastsatte rammer, hvor overholdelse af krav til tid, økonomi og kvalitet er skarpt forud defineret.

De primære forretningsmæssige områder, som jeg har beskæftiget mig inden for i relation til test er:

 • Logistik
 • Økonomirapportering og -budgettering
 • Generel rapportering
 • Online betaling
 • Sharepoint sites, hjemmesider og mobile web app.

Qua min uddannelse og erfaring inden for udvikling, testledelse og projektledelse, er jeg vant til at kommunikere effektivt med både driftsfolk, udviklere, projektledere og styregruppemedlemmer. Jeg taler og forstår både de forretningsmæssige og tekniske aspekter (behov/begrænsninger), og har med stor succes formået at få de to ender til mødes.