Projektledelse

Prince2 CertifiedJeg er certificeret efter den internationale de facto standard inden for projektledelse (PRINCE2 Foundation) og har arbejdet en del med ledelse af udviklingsprojekter i min karrierer.
Effektiv projektledelse fra start er vejen til et vellykket projekt.

Projektledelse efter PRINCE2 er en struktureret tilgang til at lede projekter effektivt fra start til slut. PRINCE2 en produktbaseret metode med fokus på de produkter, som projektet skal levere undervejs i hele projektets levetid. Det gælder herunder i alle trin: start, initiering, planlægning, risikostyring, styring i hele processen generelt, levering, ændringshåndtering, afslutning og opfølgning.

Jeg har god erfaring i at lede projekter efter PRINCE2 modellen fra start til slut, men kan også bistå med sparring for en eksisterende projektleder. Prince2 kan for nogen virke meget bureaukratisk, men min holdning er, at det skal skaleres efter projektets rammer. Udfyldning af ‘overflødige’ templates som ingen anvender, skaber ingen værdi.

Prince2 anvender følgende faser:
Prince2 faser

  • Forberedelse – udarbejdelse af udkast til projekt. Herunder indsamling af nødvendige data, krav og ønsker til projektet, samt inddragelse af viden og erfaringer fra tidligere projekter.
  • Initieringsfase – projektet er godkendt og resten af projektets faser planlægges. Dette omfatter bla. risikostyring, kvalitetsstyring, beskrivelser for arbejdsfordeling, projektstyringsmetoder samt en færdig business case.
  • Efterfølgende fase(r) – ledelse af de efterfølgende faser, hvor tidsplan, økonomi og kvalitet løbende holdes op i mod de fastsatte mål.
  • Sidste fase – projektet er ved at nå til vejs ende og der skal udarbejdes diverse dokumentation som bla. har til formål at overdrage projektet til daglig drift og vedligehold. Opnået erfaring af vigtigt at få dokumenteret, så fremtidige projekter ikke begår samme fejl, eller for at få dokumenteret årsager til, hvis noget ikke gik helt som planlagt.

TidØkonomiKvalitetDer gælder generelt for projekter, at der er sammenhæng mellem økonomi, tid og kvalitet. Ændres det ene forhold, har det påvirkning på de andre. Jeg er vant til at lede projekter under fastsatte rammer, hvor overholdelse af krav til tid, økonomi og kvalitet er skarpt forud defineret.

 

De primære forretningsmæssige områder, som jeg har beskæftiget mig inden for i relation til projektledelse er:

  • Økonomirapportering og -budgettering
  • CSR og IC rapportering
  • Online betaling
  • Sharepoint sites, hjemmesider og mobile web app.

Qua min uddannelse og erfaring inden for udvikling, testledelse og projektledelse, er jeg vant til at kommunikere effektivt med både driftsfolk, udviklere, projektledere og styregruppemedlemmer. Jeg taler og forstår både de forretningsmæssige og tekniske aspekter (behov/begrænsninger), og har med stor succes formået at få de to ender til mødes.