Fællesstatslige it-projektmodel

DIGST logoEfter flere it-projekter i statslig regi med store overskridelser af både tidsplan og budget, vedtog regeringen i 2010 at alle it-projekter fremover skulle professionaliseres igennem ensartede rammer. Dette betyder, at alle statslige institutioner skal anvende den samme program- og projektmodel udarbejdet og vedligeholdt af Digitaliseringsstyrelsen. Har man kendskab til PRINCE2, så er man godt på vej.

Rammerne er som følger:

Risikovurderingerne resulterer i anbefalinger til myndigheden, og det er op til myndigheden selv, om den vil følge anbefalingerne.

Den fællesstatslige it-projektmodel er opdelt i faser:
DIGST faser

  • Idé – Første analyse om et projekt er bæredygtigt. Projektgrundlag udarbejdes. Overordnet plan og budget for analysefase udarbejdes. Forudsætningsdiagram og Business Case (BC) for hele projektet påbegyndes. Styregruppeformanden udpeges og modtager faseovergangsrapport til godkendelse.
  • Analyse – Projektet analyseres og dokumenteres i dybden mht. projektomfang, ressourcebehov, udgifter, mulige gevinster, tidsplan, risici, kvalitet osv. Alt sammen samles i projektinitieringsdokumentet (PID). Fasen er mere omfattende, da den kræver involvering fra mange forskellige interessenter (faglig sagkyndige). Hér skal projekter med større budget end 10 mio. kr. sendes til risikovurdering hos IT-projektrådet.
  • Anskaffelse – Behov og krav skal dokumenteres og en eventuel anskaffelse skal forberedes. Dette indbefatter bla. udbudsstrategi, kontrakt- og udbudsform og tildelingskriterier. Er projektbudgettet på mere end 60 mio. kr., opdeles denne fase i to dele (specificerings- og udbudsfasen) og forelæggelse for Finansudvalget foretages.
  • Gennemførelse – Kontrakter indgås med leverandører, der foretages design, udvikling, test og implementering af projektet. Dette gælder både organisatorisk samt teknisk. God overdragelse til forretningen via forankring af projektet foretages sammen med uddannelse af brugere og den endelige idriftsættelse.
  • Realisering – Gevinsterne fra business casen realiseres, og gevinstrealiseringsrapporten udarbejdes og indsendes til IT-projektrådet et år efter idriftsættelsen.

Undervejs i faserne skal der udarbejdes en del dokumentation, og noget af det skal løbende opdateres. Jeg har god erfaring i både udarbejdelse og review af dokumentationen.

Jeg har rådgivet og sparret med Forsvaret på nedenstående to projekter, hvor It-projektrådet gav positive tilbagemeldinger:

Qua min uddannelse og erfaring inden for udvikling, testledelse og projektledelse, er jeg vant til at kommunikere effektivt med både driftsfolk, udviklere, projektledere og styregruppemedlemmer. Jeg taler og forstår både de forretningsmæssige og tekniske aspekter (behov/begrænsninger), og har med stor succes formået at få de to ender til mødes.